Projekt ska undersöka hur Norrliden ska klimatomställas

Bild

Kalmar kommun och kommunbolaget Kalmarhem ska tillsammans med flera privata aktörer ta reda på hur och vilka klimatinvesteringar som kan genomföras i Norrliden.

Det är Kalmarhem, Kalmar kommun, LW Fastigheter, Rikshem, HSB Sydost och GodaHus som tillsammans genomför förstudien “Norrliden - Ett miljonprogram för klimatet” med syftet att se vilka klimatinvesteringar som kan genomföras i stadsdelen för att snabba på klimatomställlningen.

En av 15 satsningar
Arbetet är en av 15 satsningar i landet som får medel från Energimyndigheten för att genomföra en förstudie inom områdena: medborgarengagemang, klimatinvesteringar och regional samverkan.

Investeringsbeslut är viktiga
Utifrån klimatinvesteringsplaner och regional mobilisering ska man undersöka omställningen av miljonprogramsområdet som har fastigheter från 60- och 70-talen med omfattande renoveringsbehov och ett socialt utanförskap. Framtida investeringsbeslut kommer att ha stor klimatpåverkan - positiv eller negativ - beroende av vilka val som görs. Vilka synergier finns det mellan klimatsmarta lösningar och ett områdes attraktivitet?

Publicerad: 14 december 2023