Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Projekt ska undersöka hur Norrliden ska klimatomställas

Bild

Kalmar kommun och kommunbolaget Kalmarhem ska tillsammans med flera privata aktörer ta reda på hur och vilka klimatinvesteringar som kan genomföras i Norrliden.

Det är Kalmarhem, Kalmar kommun, LW Fastigheter, Rikshem, HSB Sydost och GodaHus som tillsammans genomför förstudien “Norrliden - Ett miljonprogram för klimatet” med syftet att se vilka klimatinvesteringar som kan genomföras i stadsdelen för att snabba på klimatomställlningen.

En av 15 satsningar
Arbetet är en av 15 satsningar i landet som får medel från Energimyndigheten för att genomföra en förstudie inom områdena: medborgarengagemang, klimatinvesteringar och regional samverkan.

Investeringsbeslut är viktiga
Utifrån klimatinvesteringsplaner och regional mobilisering ska man undersöka omställningen av miljonprogramsområdet som har fastigheter från 60- och 70-talen med omfattande renoveringsbehov och ett socialt utanförskap. Framtida investeringsbeslut kommer att ha stor klimatpåverkan - positiv eller negativ - beroende av vilka val som görs. Vilka synergier finns det mellan klimatsmarta lösningar och ett områdes attraktivitet?

Publicerad: 14 december 2023