Kalmar – bästa kommun i omställningen till eldrivna fordon

Från prisutdelningen

Kalmar kommun vinner Laddguldet 2023 i kommunkategorin för sitt arbete med laddbara fordon. Juryns motivering: ”Med tydligt ansvarstagande och stark klimatkompass visar Kalmar hur en kommun både kan leda och underlätta omställningen till eldrivna fordon...”.

– Vårt mål är att nå klimatneutralitet till 2030 och är otroligt stolta över att få denna fina uppmärksamhet för våra satsningar på omställning. Särskilt stolt är jag över att vi i bred samverkan med olika aktörer skapar förutsättningar och får med oss många andra på tåget, säger Erik Ciardi (C), kommunalråd.

– Vill man åstadkomma förändring kan man inte fortsätta trampa på samma ställe utan behöver våga utmana, så som vi gjorde med användandet av allmän mark för laddstolpar. Det görs mycket bra inom klimatomställningen i kommunsverige och därför är det extra hedrande att bli uppmärksammade, inte minst av en sådan namnkunnig jury, säger Elvira Laneborg, hållbarhetsstrateg miljö och klimat.

Priset delades ut av 2030-sekretariatet och det var en enig jury, som bestod av branschföreträdare, som utsåg Kalmar till vinnare.

– Det handlar om att stå stadigt kring målsättningarna om en fossilbränslefri och klimatneutral kommun. Vi har bred politisk uppbackning och vi ser också att arbetet inom ett grönare Kalmar hänger ihop med målet om att vara en attraktiv kommun, säger Anna Thore (S), ordförande i vatten- och miljönämnden.

Kommunen miljöarbete de senaste åren

Kalmar kommun har långsiktiga miljö- och klimatmål genom fokusområdet Ett grönare Kalmar. 2006 togs beslutet att bli en fossilbränslefri kommun till år 2030. Några konkreta insatser som gjorts för att främja förnybara drivmedel däribland el:

  1. Samarbete med lokala bilhandlare sedan 2019. Det här är ett arbeta som började med en utmaning på Kalmarsundsveckan om att kroka arm för att bli kommunen med högst andel bilar med förnybart drivmedel. Kommunen har följt nybilsförsäljningen och genomfört miljöbilsmässor för allmänheten med enbart fordon med el eller biogasdrift för att skapa intresse för det fossila.
  2. Vi har erbjudit etablering av kommersiella laddstolpar på allmän platsmark/kvartersmark. Kvartersmark är allmän plats som ska kunna användas av alla vilket tidigare har hindrat att den används för ”bara” elbilar men i takt med att allt fler skaffar elbil kan vi se att laddstolpar ska erbjudas där. Kalmar kommun har pekat ut platser centralt i staden där marknadsaktörer får etablera och drifta laddinfrastruktur som är öppna för allmänheten. Kalmar kommun ansvarar för och bekostar skyltning, sopning, snöröjning samt parkeringsövervakning. Operatörerna ansvarar för att installera och för att stolparna fungerar. Vi ser att kommunen ska ha en strategisk roll där vi pekar ut och tillgängliggör lämpliga platser och marknaden sköter resten. 300 platser är utpekade i april 2022, hittills har detta resulterat i cirka 60 nya laddpunkter.
  3. Vi tittar även på möjligheter för andra transportslag än vägtrafik att elektrifieras. Kalmar Öland Airport, som är en ganska liten flygplats som ägs av kommunen och regionen, är med i projekt om elflyg. Svenska regionala flygplatser genomförde under hösten 2021 en elflygsturné där Kalmar Öland Airport var ett av stoppen. 2018 gjorde två av Kalmars kommunala bolag, Kalmar Energi och Kalmar Öland Airport, en gemensam satsning på en mer hållbar framtid. På flygplatsområdet i Kalmar finns numera en medlemsägd solcellspark, Törneby Solpark som omfattar 20 000 hektar och har kapacitet att producera cirka 3 000 000 kWh/år. På sikt vill vil kunna koppla ihop elflyget med egenproducerad solkraft.

Juryns hela motivering

"Med tydligt ansvarstagande och stark klimatkompass visar Kalmar hur en kommun både kan leda och underlätta omställningen till eldrivna fordon. Med tydlig kommunikation och brett behovsfokus tillgängliggör Kalmar i egen regi, genom kommunägda bolag och i samarbete med privata aktörer laddning på strategiska platser. Krav sätter standarden – som att privata laddstolpar på kommunens mark måste vara öppna för allmänheten. Kalmars klimatmål såväl som interna omställning befäster kommunens högt ställda ambitioner."

Senast uppdaterad: 14 december 2023
Publicerad: 1 december 2023