Fler väljer att flytta till än från Kalmar kommun

Kalmar är en attraktiv kommun att flytta till, särskilt för unga vuxna. Under de senaste tio åren har kommunen haft ett stort flyttöverskott i kombination med att det föds fler nya invånare än det dör. Förra året ökade folkmängden med 690 personer. De flesta som flyttar till Kalmar kommer från andra kommuner i Kalmar län, men även från storstäderna och från utlandet.

Varje år följer Kalmar kommun statistiken för in- och utflyttning till kommunen, samt analyserar trender och förändringar. Under 2022 kan vi bland annat se att Kalmar kommun har blivit mer populärt bland dem som bor i samma län, och vi har ett flyttöverskott vilket betyder att fler har valt att flytta till kommunen än därifrån. Trenden att vi blir fler ser ut att hålla i sig även i år.

Flyttmönster och invandringsnetto

Inrikes flyttströmmar är betydligt vanligare än utrikes flyttningar. Främst är det yngre personer som flyttar hit för att påbörja universitetsstudier.

- Flyttöverskottet spelar en stor roll i vår tillväxt. Vi ser också att de som väljer att studera här är benägna att stanna kvar efter sin examen, vilket är positivt för kompetensförsörjningen i Kalmar kommun, säger Anette Andersson, kommundirektör.

Kalmar har också ett positivt invandringsnetto, det vill säga fler invandrar än utvandrar. Jämfört med tidigare år har antalet ökat, men siffran har inte kommit upp i nivåerna som var innan pandemin.

Kalmar är en välmående kommun

Nyligen presenterades en undersökning om det socioekonomiska läget i Kalmar. I den konstateras att Kalmar kommun, förutom att vi lockar fler nya invånare än vad som lämnar, även är en stark tillväxtkommun med goda socioekonomiska förhållanden.

- Det rimmar väldigt väl med Kalmar kommuns uttalade vision. Kalmar ska vara en av Sveriges bästa kommuner att växa upp, bo och åldras i och vi ska fortsätta utvecklas och vara en attraktiv universitetsstad. Vi fortsätter präglas av framtidstro, säger Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande.

Så här ser våra flyttströmmar ut

Statistiken för 2022 visar bland annat följande:

 • Invånare 72 018 (ökning med 690 personer)
 • 8 400 flyttade inom kommungränsen
 • 4 500 flyttade in
 • 4 000 flyttade ut
 • 510 invandrade 229 utvandrade
 • Befolkningsökningen är ett resultat av en ökning av tre segment: födelseöverskott, inrikes flyttnetto och utrikes flyttnetto.
 • 50 procent av alla flyttningar under 2022 gjordes innanför kommungränsen. 20 procent av flyttarna skedde inom länsgränsen och 30 procent över länsgränsen.
  Störst överskott vad gäller inrikes flyttningar finns i åldern 19–24 år
 • Den allra vanligaste inflyttaren till Kalmar kommun är en person från Mörbylånga eller Nybro.
 • Kalmar kommun har fler som flyttar hit från andra kommuner i Kalmar län samt Östergötland, Gotland och Blekinge än tvärtom.
 • Under 2022 invandrade 510 personer till Kalmar kommun, varav flest var återinvandrade svenskar följt av personer födda i Tyskland och Syrien.

Hur ser det ut för 2023?

Hittills i år (2023) har 327 fler flyttat till kommunen från övriga länet än tvärtom. Det är en ökning med 80 personer jämfört med samma tid 2022. Inflyttningen från övriga Sverige till Kalmar kommun är något lägre i år jämfört med samma tid förra året.

Publicerad: 30 november 2023