• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Från Helsingborg till Kalmar: Digitala framsteg och framtida lösningar

Från Helsingborg till Kalmar: Digitala framsteg och framtida lösningar

Bild

Representanter från Kalmar kommunkoncern har nyligen återvänt från en inspirationsresa till Helsingborg, där stadens framstående digitaliseringsinitiativ stod i fokus.

Genom att aktivt söka bred representation från olika delar av kommunens koncern, inklusive förvaltningar och bolag, strävar Kalmar kommunkoncern efter att dra nytta av Helsingborgs framgångar och lärdomar för att främja innovation och digitalisering på hemmaplan.

Helsingborg – en stad i framkant

Under resan fick Kalmar kommunkoncern en unik inblick i Helsingborgs nyskapande arbete med digitalisering. Genom att studera både deras framgångar och misstag har vi skapat en värdefull kunskapsbank som kommer att gynna koncernens verksamheter.

Men resan handlade inte bara om att inhämta teknisk kunskap; den har också lagt grunden för starkare nätverk och framtida samarbeten mellan våra kommuner. Genom att etablera kontakter och diskutera gemensamma intressen har vi skapat möjligheter för samarbeten inom olika områden. Detta öppnar dörrar för innovativa partnerskap som kommer att gynna våra invånare och stärka gemenskapen.

– Genom inspirationsresan till Helsingborg strävar vi i Kalmar efter att dra nytta av stadens innovations och digitaliseringsframgångar. Resan har inte bara bidragit till kunskap kring metoder utan även öppnat dörrar för innovativa partnerskap som kommer att gynna invånarna och stärka Kalmar kommunkoncern som organisation, säger digitaliseringschef Niklas Hörling.

Smarta lösningar ger viktig data

Ett tydligt exempel är insikterna vi fått kring IoT-lösningar, där vi nu kan förkorta processen från testning till implementering av nya smarta lösningar.

IoT står för Internet of Things. Det vill säga fysiska enheter som är uppkopplade till internet och som kan samverka och utbyta data med varandra.

  1. Helsingborg har implementerat smarta sensorer för att effektivisera sitt underhåll av fotbollsplaner. Genom att minska vattenförbrukningen och optimera användningen av gödning har de inte bara sparat resurser utan även skapat en mer hållbar och kostnadseffektiv verksamhet.
  2. Sensorer har även använts för att övervaka vattenflödet i dagvattenbrunnar. Detta gör det möjligt att snabbt upptäcka och åtgärda eventuella blockeringar och minimera risken för översvämningar.
  3. Nyligen genomförde de även ett test med hjälp av kameror på fordon för att skapa en heltäckande bild av vägnätets status. Genom att använda artificiell intelligens kan de snabbt identifiera och rapportera sprickor, hål och andra vägproblem över en sträcka på cirka 60 mil väg.

Avslutningsvis har inspirationsresan till Helsingborg inte bara varit en möjlighet att lära och utvecklas, utan den markerar också början på spännande samarbeten och framtidens smarta lösningar för Kalmar kommunkoncern. Vi ser fram emot att integrera dessa lärdomar och skapa en ännu mer innovativ och digitalt framstående kommun för våra invånare.

Publicerad: 29 november 2023