Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / En välmående kommun med växtvärk. Så ser det socioekonomiska läget ut.

En välmående kommun med växtvärk. Så ser det socioekonomiska läget ut.

Bild

Med några års mellanrum gör Kalmar kommun nedslag i hur det socioekonomiska läget ser ut. Senaste undersökningen visar att Kalmar kommun är socioekonomiskt starkt och har en gynnsam utveckling som sticker ut om man jämför med Sverige i stort.

Den starka utvecklingen ser vi tydligt genom att kommunens invånarantal har vuxit och att sysselsättningsgraden ökat. Rapporten beskriver kommunen som en del av Sveriges ryggrad för regional och nationell arbetskraft. Kalmars stabilitet när det kommer till sysselsättning påverkar alltså omkringliggande områden positivt.

- Kalmar kommun är en attraktiv plats att bo och verka i. Det hjälper oss inte minst nu i ekonomiskt tuffare tider, säger Dzenita Abaza (S), kommunalråd.

Växtvärk med ökad polarisering

Att Kalmar kommun vuxit innebär också att vi får ökad polarisering, ett problem som är vanligt i större städer. Även om det inte är lika tydligt som på många andra platser i Sverige, så kan vi ändå se att de som redan har det bra i kommunen har fått det ännu bättre.

- Detta är en del av vad vi ser ske på nationell nivå. Ett stort fokus i Kalmar under kommande år är därför att kraftsamla för ökad egenförsörjning och fler jobb. Det är det bästa sättet att motverka fattigdom och öka jämlikheten, säger Liselotte Ross (V), kommunalråd.

Kalmar kommuns socioekonomiskt svagare områden är utspridda, vilket ses som en god förutsättning för att vända utvecklingen. Vanligtvis ligger socioekonomiskt svaga områden samlade på en och samma plats.

- Att de ligger mer utspridda i Kalmar gör det mycket lättare att påverka utvecklingen. Integration är fortsatt ett stort fokus för att minska polariseringen mellan Kalmars olika områden, exempelvis genom de nya mötesplatserna som skapades förra året, säger Dzenita.

Undersökningen visar att inkomstnivåerna har ökat i kommunens alla områden. I de flesta områden har även utbildningsnivån ökat.

- För att Kalmar kommun ska bli ännu bättre behöver vi fånga upp de områden som har det sämre ställt. Alla områden har olika utmaningar och behöver därför skräddarsydda åtgärder, säger Anna Flink, säkerhetschef.

Lägger grund för fokus framåt

Resultatet i undersökningen lägger grund för vilken riktning och vilka insatser som kommunen behöver göra inom social hållbarhet.

- Tillsammans med alla förvaltningar i kommunen behöver vi se till att vi bevarar den starka utveckling som undersökningen visat att vi har, samtidigt som vi tar itu med polariseringen som sker på följd av att kommunen vuxit sig större, säger Anna.

Publicerad: 27 november 2023