• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Destinationsstrategi Kalmar – en gemensam strategi för destinationens aktörer

Destinationsstrategi Kalmar – en gemensam strategi för destinationens aktörer

Bild

Under förra veckans styrelsemöte ställde sig Destination Kalmars styrelse bakom förslaget till Destinationsstrategi Kalmar, en strategi för hur Kalmar som plats och destination ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Syftet Destinationsstrategi Kalmar är att skapa en gemensam färdplan för att utveckla Kalmars attraktivitet för både invånare och besökare.

– Med en gemensam strategi sätter vi färdriktningen och målen. Destination Kalmar har en viktig roll i arbetet med att utveckla destinationen och ska skapa bra förutsättningar för besöksnäringens olika aktörer. Vi ska bland annat skapa arenor för samverkan, där olika aktörer kan mötas så att nya idéer uppstår. Kalmar behöver fler attraktiva turistiska produkter, säger Sylvia Nylin, vd för Destination Kalmar.

I strategin pekas fyra portar ut, det vill säga fyra teman där det finns extra stor potential för utveckling: Det historiska och kulturella Kalmar, Naturupplevelser i Kalmarregionen, Kreativa möten i Kalmar och Evenemangsstaden Kalmar.

Även sju nycklar lyfts fram, det vill säga strategiska kompetenser som destinationens aktörer tillsammans måste bemästra: Forma och gestalta platser, Gör det enkelt, Välkomna varmt, Fånga digitala möjligheter, Bygg platsvarumärket Kalmar, Gör det tillsammans och Lär och förändra.

– Redan idag har Kalmar många starka reseanledningar, inte minst inom kultur och historia och evenemang, men det finns mer att göra. Vi kan till exempel använda kultur för att skapa överraskningar i utemiljöer, AR för att förstärka en stadsvandring eller skapa spännande kombinationer av kultur-, natur- och matupplevelser. Idag vallfärdar besökare till Kalmar för att se ett 800 år gammalt slott. Vad kan vi skapa idag som besökare kommer att vallfärda för att se i framtiden, säger Sylvia Nylin.

Förslaget till Destinationsstrategi Kalmar har tagits fram av Destination Kalmar, och många aktörer har varit involverade i processen. Under året har åtta workshoppar med sammanlagt 150 deltagare genomförts och drygt 110 Kalmarbor har lämnat input via en enkät.

– Vi har fått med oss många spännande idéer och en tydlig röd tråd är att många vill att Kalmar ska utvecklas med större mod och mer kreativitet. Det är också många som lyfter fram Kalmars läge vid havet som en outnyttjad potential, säger Sylvia Nylin.

Förslaget till Destinationsstrategi Kalmar ska nu skickas ut på remiss innan beslut fattas i Kommunfullmäktige i Kalmar kommun.

Publicerad: 13 november 2023