Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Den nya anstalten kan bli gynnsam för näringslivet och Kalmar kommun

Bild

Visste du att Kriminalvården har en egen produktionsverksamhet, Krimprod? När den nya anstalten i Halltorp söder om Kalmar driftsätts kommer det att finnas två större produktionshallar inne i anstalten. I produktionen ska det göras cirka 200 000 arbetstimmar under ett år. Det är en unik möjlighet för näringslivet och för Kalmar kommun.

- Det är en stor kraft i en etablering av denna storlek, sa Erik Ciardi (C) kommunalråd när han hälsade ett 30-tal personer välkomna till ett frukostmöte om Kriminalvårdens produktionsverksamhet i Halltorp, den 25 oktober. På frukostmötet samlades representanter från näringslivet, från Kalmar kommun och Kriminalvården.

Näringslivet är en viktig del av utformningen hur Kalmaranstaltens produktion ska se ut när den driftsätts. Det är en stor vinst i att försöka anpassa inriktningen så att den får en lokal utformning som blir gynnsam för kommunens näringsliv och Kalmar kommun. Samtidigt gör företagen en insats för samhällsnyttan. Att arbeta är en viktig del i att bryta den onda cirkeln och leva ett liv utan kriminalitet.

Therese Bjerker och Annika Pernu, från Kriminalvården, berättade om Krimprods arbete ute på anstalter i dag och hur tankarna går kring Kalmar. På nuvarande anstalten i Kalmar har klienterna sysselsättning sex timmar om dagen. Likande dagordning kommer finnas på den nya enheten. Förutom arbete i produktion omfattas sysselsättningen av behandlingsprogram, utbildning, praktisk arbetsträning och annan strukturerad verksamhet. Allt för att klienten vid utskrivning ska vara inspirerad att hitta ett arbete och kanske till och med stanna i vår region.

Elin Lönnbom, Tengbom Arkitekter, var en av företagarna på plats:
- Spännande att få delta så tidigt i en stor etablering och detta kommer ge många ringar på vattnet i vår region.

Björn Johansson på Trofo Invest & Trading Company AB var också nyfiken på etableringen:
- Klart en så stor arbetsplats som anstalten blir skapar tankar och idéer i vårt framtida arbete.

Fakta anstalten Halltorp

  • Markområdet är 25 hektar, vilket motsvarar cirka 35 fotbollsplaner.
  • Det ligger vid avfart Halltorp och infrastrukturen kommer att kompletteras med cykel- och busslösningar.
  • Uppemot 500 arbetstillfällen kommer anstalten och det nya häktet i Kalmar att ge.

Kontaktuppgifter

Thomas Davidsson, Näringslivschef Kalmar kommun:
E-post: thomas.davidsson@kalmar.se
Telefon: 010-352 00 15

Frågor till Kriminalvården som rör nyetableringen i Kalmar kommun hänvisas till e-postadressen: Kalmarprojekten@kriminalvarden.se


Publicerad: 31 oktober 2023