Stort intresse för kriminalvården och Kunskapsnavets utbildning

Elever vid kriminalvårdsutbildningen i Kalmar

Samtidigt som arbetet med att bygga en ny anstalt söder om Kalmar pågår, så har en unik ny förberedande utbildning till kriminalvårdare och väktare startat upp i samverkan mellan Kunskapsnavet och Kriminalvården. Intresset för utbildningen har varit stort ända sedan start.

Publicerad: 17 oktober 2023