Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Socialförvaltningen tror på framtiden med digital innovation

Bild

Kalmar kommun har gjort betydande framsteg inom e-hälsa och välfärdsteknologi som sätter medborgarna i fokus. Genom nytänkande samarbeten och en stark kultur av innovation, banar Kalmar väg för en mer tillgänglig, god och nära vård och socialtjänst.

Kalmar kommun satsar stort på e-hälsa och det är inte för inte kommunen vann pris som Årets E-hälsokommun. Socialförvaltningen arbetar med den digitala omställningen och gör stora framsteg.

- I dagens digitaliserade värld är tekniken en stark kraft för att förbättra och effektivisera. Genom att dela idéer och engagera olika aktörer kan vi skapa lösningar som verkligen förändrar människors liv. Vi behöver utvecklas med omvärlden och omvärlden digitaliseras, då behöver vi tänka innovativt och framför allt smart. Vi gör redan mycket för den digitala omställningen inom socialtjänsten och vi ser en fortsatt utveckling framåt, säger Camilla Freedeke, socialchef på Kalmar kommun.

Ett exempel på en digital lösning är Glada schemat som ska möta utmaningarna kopplat till hälsa för människor med funktionsvariation. Där samarbetade kommunen med eHealth Arena, IT-bolag, Linnéuniversitetet, medarbetare, brukare och anhöriga. Resultatet blev ett nytt digitalt hjälpmedel som ska stimulera rörelseglädje och fysisk aktivitet. Andra lösningar som Socialförvaltningen arbetar med är bland annat en digital ungdomsmottagning och en digital fritidsgård för ungdomar tillsammans med Kultur och fritidsförvaltningen.

Uppnå och bibehålla hälsa

Hälsa är fysisk, psykisk och social. Genom e-hälsa vill man uppnå och bibehålla hälsa genom digitala verktyg och utbyte av information. Regeringen har tillsammans med Sveriges kommuner och regioner tagit fram en vision för e-hälsoarbetet nationellt fram till 2025. Målet i visionen är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitala lösningar och alla möjligheter som e-hälsa ger. Visionen samlas under namnet Vision e-hälsa 2025.

- Med visionen vill man uppnå en jämlik hälsa och välfärd genom att utveckla resurser för att öka självständighet och delaktighet. Kalmar är en del av den visionen och på Socialförvaltningen arbetar vi för att våra klienter och brukare ska vara medskapare i sina insatser hos oss genom bland annat att utveckla digitala verktyg, säger Camilla Freedeke, socialchef.

Människans värde

Digitaliseringen är ett viktigt verktyg för att möta behoven som finns i samhället. På Socialförvaltningen vill man ge bästa möjligheten att finnas där för invånarna i kommunen.

- Vi vill skapa de bästa förutsättningarna att finnas där behoven är hos de vi är till för, genom att hitta digitala och nyskapande lösningar. Vi går nu från digitalisering till digital omställning. Med det menar vi inte att minska på personal, utan att satsa på att personalen ska få göra det de är bäst på – att möta människan, säger Camilla Freedeke, socialchef.

Senast uppdaterad: 17 oktober 2023
Publicerad: 16 oktober 2023