Dammen i stadsparken renoveras och får vatten från Slottsfjärden

Kartan visar var dammen i Stadsparken ligger

Renoveringen av dammen i stadsparken är i gång. Arbetet ska vara färdigt i slutet av november.

Under de senaste åren har det varit väldigt lite vatten i dammen och kommunen har varken kunnat eller velat fylla på den med färskvatten. Det har också varit problem med mycket tillväxt av alger som i sin tur har gjort att vattenskulpturen Springflickan har slammat igen.

- Tanken är att vi ska ta vatten från Slottsfjärden som ska få cirkulera så att vattnet håller sig fräscht. Vi passar på att göra renoveringen av dammen nu under hösten när parken har sin lågsäsong. Under våren kommer perennerna planteras så till sommaren har stadsparken en vacker damm igen, säger Emma Andersson, landskapsarkitekt.

Kalmar kommun lägger en dammduk i dammens botten eftersom dammen läcker. Slänterna får nya planteringar med växter som blommar i blått. Den trasiga belysningen byts ut till en ny och konstverken i dammen bli ljussatta igen.

Vad innebär det för parkens besökare?

- Besökarna kommer mötas av en damm med renare vatten och större blomsterprakt. Den lilla sittplatsen som tidigare var inklämd i ett stort buskage kommer nu bli öppnare och omgärdas av blommande perenner. Årets nyhet, konstverket Doughnut Lilys, kommer placeras ut i dammen igen lagom till Valborg.

Publicerad: 3 oktober 2023