Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Kalmar kommun växlar upp sitt tillväxt- och näringslivsarbete.

Bild

Hundratals företagsbesök har genomförts genom åren.


Kalmar kommun och dess bolag bedriver ett omfattande och brett arbete för att främja näringslivets utveckling i kommunen.

För att ytterligare växla upp detta arbete startades en ny Tillväxt- och näringslivsenhet den 1 september. Rekryteringen av ny Tillväxt- och näringslivschef pågår just nu.

Just nu lanseras höstens omgång av företagsbesök. Varje onsdag är det dags för företag i Kalmar att öppna sina dörrar för besök av tjänstepersoner och politiker från kommunen. Hittills i år har över 200 företagsbesök genomförts. Detta inom olika branscher, olika storlek på företag och i hela kommunen.

-Vårt engagemang för att skapa ett starkt företagsklimat är stort, och företagsbesöken är en prioriterad del av den satsningen, säger kommunalrådet Erik Ciardi (C) . Genom dessa besök får företagarna möjlighet att dela med sig av sin vardag och sina visioner, vilket i sin tur bidrar till vårt fortsatta arbete med att förbättra företagsklimatet. Om ni vill ha ett besök på ert företag så är det bara att höra av sig, säger Erik Ciardi.

Under de senaste två åren har Kalmar kommun också genomfört flera större förvärv av mark för att möta näringslivets behov av expansion.

-Totalt har cirka 400 hektar mark köpts in. Det är områden utmed väg 25 mellan Kalmar och Nybro men också norr om Snurrom och ett område vid Mosekrog. Just nu pågår arbetet med detaljplaner för dessa områden. Att kunna erbjuda mark för expansion och etableringar är en av kommunens mest strategiska verktyg för ett gott företagsklimat, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Ytterligare ett område som det arbetas intensivt med är kompetensförsörjningen. Det handlar om yrkesutbildningar och vuxenutbildning i nära samverkan med kommunens företag.

-Även samverkan med Linnéuniversitetet är avgörande för att långsiktigt klara kompetensförsörjning och tillväxt i Kalmar. Vi har sedan flera år en universitetsstrateg på plats för att vara en länk mellan näringslivet och universitetet. Den 1 januari 2024 startar en institution för rättsvetenskap som ska ha en juristutbildning på plats senast 2027. Dialog pågår om fler utbildningar inom IT och teknik, säger Johan Persson.

Just nu pågår majoritetens arbete med budgeten för nästa år. I det arbetet bereds fler åtgärder för att främja Kalmars tillväxt.

Kontaktpersoner:

Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande, 010-352 00 24

Erik Ciardi (C), kommunalråd, 010-352 00 28

Publicerad: 18 september 2023