Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Kalmarföretag deltar i avancerat forskningsprojekt med Linnéuniversitetet

Kalmarföretag deltar i avancerat forskningsprojekt med Linnéuniversitetet

- Kalmar kommun främjar samverkan mellan näringsliv och akademi.

Bild

Kalmar kommun hyllar det framgångsrika samarbetet mellan näringslivet och Linnéuniversitetet, som exemplifieras av deltagandet från det lokala företaget LUMA Metall i ett banbrytande forskningsprojekt. Detta samarbete stärker inte bara Kalmar som en kunskapsstad utan bidrar också till den teknologiska och medicinska utvecklingen.

Framtidens medicin: Avancerade biosensorer i fokus

Linnéuniversitetet driver för närvarande ett projekt med titeln "Avancerade material för individinriktad medicin och diagnostik," där de tillsammans med partners från industrin och sjukvården satsar 35 miljoner kronor på avancerade biosensorer.

Målet är att utveckla biosensorer som kan detektera specifika ämnen i bland annat blodprov för att identifiera tidiga tecken på cancer, virus och bakterier, och därigenom möjliggöra snabbare diagnoser och mer kostnadseffektiv vård.

Samarbete öppnar dörrar för innovation

Alexandra Petrakou, Kalmar kommuns universitetsstrateg, understryker vikten av samarbetet: "Forskning och utbildning skapar nya dimensioner för samhällsutvecklingen, och tittar vi oss omkring så ser vi att det sker stor utveckling i just universitetsstäder. Men, för att skapa forskningsprojekt som kan ge direkt nytta krävs samarbete! Vi på Kalmar kommun jobbar strategiskt med att stödja samverkan mellan näringsliv och akademi och finns gärna till hands för stöttning."

Ett av de centrala delprojekten i detta forskningsinitiativ involverar LUMA Metall, ett Kalmarföretag som är en ledande aktör inom teknologisk utveckling. Ulrik Palmqvist, Director of Technology på LUMA Metall, betonar betydelsen av samarbetet:

"Framtidens utveckling av tekniskt drivna företag möjliggörs genom ett nära samarbete med industri och universitet. Ett vetenskapligt samarbete med Linnéuniversitetet skapar en plattform för LUMA Metall att etablera sig på nya marknader, öka vår vetenskapliga kunskap och förhoppningsvis expandera som företag, och trygga kompetensförsörjningen."

Kalmar kommun ser detta samarbete som ett föredöme för hur en stark samverkan mellan näringsliv och akademi kan generera positiva resultat för företagen, den akademiska världen och samhället som helhet. Genom att dela kunskap, resurser och expertis kan vi tillsammans främja innovation och skapa en bättre framtid för Kalmar, regionen och världen.

Kontaktinformation:
Alexandra Petrakou, Universitetsstrateg på Kalmar kommun, alexandra.petrakou@kalmar.se, 010-352 01 71

Ulrik Palmqvist, Director of Technology på LUMA Metall, ulrik.palmqvist@luma-metall.se, 073 520 02 53

Läs mer om projektet på Linnéuniversitetet här: Projekt: Avancerade material för individinriktad medicin och diagnosti. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Publicerad: 12 september 2023