• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Ny lag för kommuners brottsförebyggande arbete – så ligger Kalmar kommun till

Ny lag för kommuners brottsförebyggande arbete – så ligger Kalmar kommun till

Bild

Från och med den 1 juli trädde en ny lag i kraft som innebär att kommuner ansvarar för att arbeta brottsförebyggande. Lagen ger en tydlig roll till kommunerna att arbeta strukturerat och målinriktat för att förhindra att brott sker.

Lagen innebär sammanfattningsvis att kommuner ska:

  • Ha en lägesbild som beskriver brottsligheten i kommunen och dess konsekvenser, med en åtgärdsplan med förebyggande åtgärder.
  • Samverka med relevanta aktörer i samhället i brottsförebyggande frågor.
  • Ha en samordningsfunktion som organiserar åtgärderna och säkerställer att arbetet integreras i hela organisationen.
  • Kontinuerligt dela lägesbild till politiken.

Sveriges kommuner har kommit lite olika långt i sitt brottsförebyggande arbete. På Kalmar kommun hade man redan grundpelarna på plats innan lagen trädde i kraft.

- Lagen är väldigt efterlängtad och blir ett slags smörjmedel för kommunerna att ta det här ansvaret. Det gör vår roll mycket tydligare, säger Anna Flink, säkerhetschef.

Koncernens chefer och samhällets aktörer från olika områden, som statliga myndigheter och näringsliv, har redan involverats för att skapa en bred förståelse av arbetet. Kommunens egen organisation har också stärkts för att möta upp lagens krav. Exempelvis så finns en enhet på plats för att samordna området och sedan våren också ett chefssamråd där brottsförebyggande frågor tas itu med.

I kommunen finns också flera samverkansforum för att motverka brott. Ett exempel på det är samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och kultur- och fritidsförvaltningen som sker för att förhindra att barn och unga fastnar i brottslighet eller annan utsatthet.

- Vi har så gott som allt på plats för den nya lagen. Nu behöver vi se till att vi har en pålitlig systematik kring arbetet, säger Melker Labory, samordnare för brottsförebyggande arbete.

Publicerad: 1 september 2023