Fokus på förnybara drivmedel i Kalmar kommuns framtida upphandlingar

Bild

Kalmar kommun vill att framtida upphandlade entreprenörer ska köra fossilbränslefritt. Just nu undersöker kommunen entreprenörernas förutsättningar att kunna klara av högre krav i upphandlingar.

- Vi vet att vi måste flytta oss bort från det de fossila energikällorna i alla sammanhang, säger Elvira Laneborg, miljöstrateg på Kalmar kommun.

Undersökningen som i dagarna har gått ut handlar om hur företagens möjligheter ser ut att köra fordon och arbetsmaskiner med förnybara drivmedel som el, vätgas, biogas, etanol (E85 eller ED95) eller biodiesel (HVO100, RME100).

Svaren hjälper kommunen att kunna sätta rätt nivå på kraven som kommer att ställas i kommande upphandlingar.

- Först behöver vi få en bild över nuläget för att sedan i dialog hitta öppningar och ta de viktiga kliven framåt. Skattemedel ska bidra till en hållbar utveckling och framtid, säger Elvira Laneborg.

Kommunen planerar att införa krav på fossilbränslefria transporter i olika etapper. I det första steget gäller kraven transporter för personbil, lätt lastbil och tung lastbil och 2030 ska alla fordon vara fossilbränslefria, det vill säga även arbetsmaskiner.

Publicerad: 24 augusti 2023