Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Läs en bok för en bra skolstart

Bild

Läsning är en betydelsefull aktivitet som berikar våra liv på många sätt. Läsning är en viktig färdighet som våra barn och elever kommer ha stor nytta av under resten av livet. Genom att utveckla läsfärdigheter kommer de att öka sin kunskap, förståelse och kunna delta aktivt i samhället.

Vi har skapat en sida som går in på djupet kring vikten av läsning. Dessutom ett gäng handfasta tips vad du kan göra för att uppmuntra ditt barn till läsning.

Läsning - en demokratisk rättighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du bland annat läsa om att;

  • läsning är en demokratifråga och ger möjligheter till kunskap, delaktighet och samhällspåverkan.
  • attityder till läsning och läsvanor påverkar läsförmågan.
  • för barn är det viktigt att vara en läsande förebild och erbjuda läsning som är anpassad efter deras nivå och intressen.
  • koppla läsning till redan befintliga rutiner och genom att erbjuda olika texttyper och läsmaterial kan vi främja läsmotivation och läsfärdigheter.
  • göra litteraturen tillgänglig genom biblioteksbesök, synliga böcker hemma och användning av digitala resurser är värdefulla strategier för att främja läsning.
Publicerad: 21 augusti 2023