Kommunal mark upplåts som betesmark

Kalmar kommuns lantbrukare och djurhållare kan ansöka om att få använda kommunal mark för bete eller skörd. Det är ett försök från kommunens sida att minska konsekvenserna av vårens torka för lantbruksnäringen.

Publicerad: 7 juli 2023