Kalmar kommun är en av landets mest jämställda arbetsgivare

Kalmar kommuns flagga

Jämställdhetsindexet Jämix visar att Kalmar kommun är en av landets mest jämställda arbetsgivare. Löneskillnad mellan könen, andel män respektive kvinnor i chefsposition och andel uttagna föräldradagar fördelat på män och kvinnor är exempel på områden som Kalmar kommun presterar bra inom.

Varje år presenterar Nyckeltalsinstitutet en kartläggning, Jämix, över arbetsvillkor inom 360 företag och organisationer. Kartläggningen baseras på statistik från 2022 och visar att Kalmar kommun är en av landets mest jämställda arbetsgivare.

– Det är mycket glädjande att vi är en av landets mest jämställda arbetsgivare. Det här är ett tydligt resultat av ett långsiktigt strategiskt jämställdhetsarbete, ett kvalitetsarbete som ska genomsyra hela kommunkoncernen, säger Liselotte Ross (V), personalansvarigt kommunalråd med särskilt ansvar för bland annat jämställdhetsfrågor.

Ökning från förra året

Kalmar kommuns poängresultat för 2022 är 130 poäng, en tydlig ökning från förra årets 116 poäng. Medianpoäng för övriga kommuner är 117, och för hela undersökningen är medianen 125.

– Resultatet är en bekräftelse på att våra insatser gör verkan och att vi har kommit en bra bit på vägen i vårt jämställdhetsarbete. Analysen hjälper oss att sätta fokus på rätt utvecklingsområden och utifrån det fortsätter vi att arbeta för att bli en ännu mer jämställd organisation, säger Maria Holgersson, HR-direktör på Kalmar kommun.

I kartläggningen undersöks nio områden. Kalmar kommun har goda resultat inom bland annat lönesättning, lika möjlighet till chefskarriär och andel tillsvidareanställda.

– Kalmar har framför allt jämställda chefsstrukturer, där andelen män och kvinnor bland cheferna speglar andelen män och kvinnor bland alla anställda. En ännu starkare indikation på att det är jämlikt är att kvinnor och män i Kalmar kommun har lika medianlön. Sammantaget visar resultaten att Kalmar kommun har kommit långt i sitt arbete med att vara en jämställd arbetsgivare, säger Anders Johrén, analytiker Nyckeltalsinstitutet. 

Fakta från årets kartläggning

Fortsatt bra resultat 2022

  • Skillnad i lön mellan män och kvinnor
  • Skillnad chefskarriär mellan män och kvinnor

Förbättrat resultat mot 2021

  • Skillnad mellan män och kvinnor i uttag av föräldradagar
  • Skillnaden i andelen heltidstjänster för män och kvinnor
  • Skillnaden i andelen tillsvidareanställda kvinnor och män

Fortsatta utmaningar

  • Skillnad i lång sjukfrånvaro mellan män och kvinnor
  • Fördelning av kvinnor och män i högsta ledningsgrupp
  • Ojämn könsfördelning i flertalet yrkesgrupper
Publicerad: 27 juni 2023