Konstaterad fågelinfluensa

De döda skrattmåsar som påträffades i Kalmar nyligen har konstaterats smittade med högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1.

Senast uppdaterad: 30 juni 2023
Publicerad: 22 juni 2023