Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Misstänkt utbrott av fågelinfluensa i Kalmar

Döda skrattmåsar har upptäckts på öarna kring Kalmar slott och flera sjuka har setts i stadsparken.
(Uppdatering 2023-06-22) Det har nu konstaterats att fåglarna har dött av fågelinfluensa.

Senast uppdaterad: 29 juni 2023
Publicerad: 18 juni 2023