Till hösten börjar arbetet med Ölandskajen

Bild

Under hösten påbörjas arbetet med att anlägga en ny kaj med en livslängd på 100 år. Projektet ska öka attraktionskraften i området, skapa en bättre koppling mellan stationen, universitetet och Kvarnholmen som också kommer skapa goda förutsättningar för turistnäringen.

I projektet kommer Ölandskajen förstärkas och gatan byggas om. Då kommer vi även passa på att byta ledningar och upprätta nya byggnader för näringslivet. Ombyggnationen kommer ske i tre etapper, med start den 1 september 2023.

Under arbetet kommer vissa störningar i trafiken ske och gångtrafikanter hänvisas till att ta en annan väg på andra sidan gatan.

Mer information om arbetet och de störningar som kan uppstå kommer under augusti.

För frågor, kontakta John Johansson, projektledare, telefon 010-352 00 00.

Publicerad: 12 juni 2023