Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Trivsammare utemiljöer i norra Oxhagen

Närbild på en rädisa som grävts fram ur jorden.

Kalmar kommun har rustat upp utemiljöerna i södra delen av Skälby och norra Oxhagen för att öka trivseln och tryggheten i området.

Det här har vi gjort

Till Skälbyträdgården har vi köpt in nya pallkragar för odling och byggt en ny grind för att öka tillgängligheten. Vi har satt upp en tydlig entréskylt till Skälby från Oxhagen och förbättrat belysningen utmed den gångvägen, samt röjt upp i snår och buskage. Den grillplats som ligger i en skogsdunge utmed gångvägen har rustats upp och blivit mer lättillgänglig.

Pergola, naturlek och konst

Än är vi inte riktigt färdiga. Nu byggs en pergola vid den så kallade äppellunden och under sommaren kommer Kalmar kommun i samarbete med konstnären Ruben Wätte anlägga lekskulpturer i skogsdungen norr om Oxhagen. Skulpturerna byggs i naturmaterial och kommer därför smälta in fint i området.

Träffa trädgårdsmästaren

Skälbyträdgårdens nya pallkragar innebär möjlighet för offentlig och gemensam odling för boende i närområdet. Därför finns Studiefrämjandets trädgårdsmästare Johan Hedman på plats under tre olika tillfällen i juni för att prata om Skälbyträdgården och svara på Oxhagsbornas frågor om odling.

  • Måndag 19 juni, klockan 17.00-18.00
  • Tisdag 20 juni, klockan 17.00-18.00
  • Onsdag 21 juni, klockan 17.00-18.00
Senast uppdaterad: 2 juni 2023
Publicerad: 1 juni 2023