• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Intensiv familjebehandling hemma ska hjälpa unga med svår psykisk ohälsa

Intensiv familjebehandling hemma ska hjälpa unga med svår psykisk ohälsa

Bild

Nu startar Region Kalmar län och Kalmar kommun tillsammans intensiv behandling för barn med komplexa psykiska besvär. Verksamheten är ett samarbete mellan barnpsykiatriska kliniken och socialtjänsten. Mycket av vården ges i hemmet, i familjens vardag.

- Vi har sett dessa barn och familjer länge hos både BUP och socialtjänsten, berättar Helene Svensson, leg. psykoterapeut och samordnare för det nystartade IKB-teamet, intensiv kontextuell behandling. De har ofta komplexa besvär som självskadebeteende och suicidalitet och hela familjen påverkas. Vi har ibland haft svårt att hjälpa dessa familjer eftersom de rört sig inom både psykiatrin och socialtjänsten och ingen av oss har haft hela bilden av deras situation.

Lotta Hedström, verksamhetschef för området barn och familj inom socialförvaltningen i Kalmar kommun:
- Vi insåg att vi behövde arbeta tillsammans. Det som saknades var helt enkelt varandras kompetens. I stället för att undra ”varför BUP inte gör något”, eller ”varför soc inte gör något” behövde vi börja samarbeta.

I januari 2023 startade IKB-teamet sin verksamhet. Metoden innebär intensiv behandling i ungefär fyra månader. Teamet innehåller fyra nyrekryterade behandlare som arbetar två och två i familjen. Den mesta behandlingen ges hemma, och kan vara så mycket som 4–5 gånger i veckan. Metoden riktar sig till barn och ungdomar i åldern 12–18 år.

- De här familjerna befinner sig i kris och vi gör allt vi kan för att bryta situationen, säger Helén Svensson. Genom att vi ses så ofta blir processen inte så utdragen utan vi kan fånga upp frågor snabbt. Alla vill väl för sina barn. Familjen behöver ofta hitta ett lugn tillsammans för att kunna mötas igen, och så småningom vara redo att gå över i vår ordinarie öppenvårdsverksamhet, antingen inom socialtjänsten eller inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Nu ska metoden testas och om den faller väl ut breddas till hela länet, som ett samarbete mellan regionen och länets kommuner.

- Det är första gången vi inom socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin testar att arbeta integrerat tillsammans, berättar Lotta Hedström. Vi hoppas att detta ger ringar på vattnet för att vi ska samverka inom fler områden. Vi ser att detta sätt att arbeta verkligen kan gagna våra barn och ungdomar och deras familjer.

Publicerad: 1 juni 2023