Kalmar kommun vinner utmärkelsen Sveriges främsta e-Hälsokommun

Kalmar kommun har utsetts till Sveriges e-Hälsokommun 2023 - till grund för utmärkelsen ligger kommunens satsning på att utveckla och införa välfärdstekniska lösningar, vilket har möjliggjort en smidig övergång från analoga till digitala arbetssätt.

– Vi är oerhört glada och stolta över vinsten. Vi har arbetat intensivt de senaste åren med att införa digitaliseringen i arbetet för att kunna erbjuda Kalmar kommuns invånare bästa servicen, det här är ett kvitto på att vi gör rätt, säger Niklas Hörling, Digitaliseringschef Kalmar kommun

Under tisdagen hölls konferensen Vitalis på Svenska Mässan i Göteborg som är Nordens ledande konferens och utställning kring e-Hälsa och framtidens vård och omsorg. Under galan utsågs Kalmar kommun till Sveriges e-Hälsokommun 2023.

Juryns motivering till utmärkelsen

”Med tydlig prioritering från politik och ledning har man skapat förmåga och förutsättningar för medarbetare att utveckla nya arbetssätt till nytta för invånare.

En kommun som satt medskapande, tillgänglighet och individens egna resurser som utgångspunkt för utveckling. En kommun som skapat starka allianser med andra och som drivs av nyfikenheten till nya lösningar. En kommun som vågar testa och lära av misstag, men som bestämt sig för att vara bäst på att använda digitalisering för omställning till nära hälsa, vård och omsorg.

En kommun som vet att ensam inte är strak, som fokuserar på att realisera nytta och som med kraft driver förflyttning till en mer hållbar och tillgänglig verksamhet.”

- Vi vill ge den stora äran till alla medarbetare i hela kommunen som gjort ett fantastiskt jobb. De kan verkligen vara stolta, säger Michael Ländin, ordförande i omsorgsnämnden.

Att bli erkänd som Sveriges främsta e-Hälsokommun motiverar Kalmar kommun att fortsätta med sin målsättning att använda digitaliseringens möjligheter för att främja en god och jämlik hälsa.

- På längre sikt hoppas vi att arbetet vi gör bidrar till att stärka invånarnas självständighet och delaktighet i samhället, säger Niklas Hörling.

Publicerad: 23 maj 2023