• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Välskötta områden och utomhusbelysning är viktigt för att skapa trygga områden

Välskötta områden och utomhusbelysning är viktigt för att skapa trygga områden

Bild

I områdena Berga, Funkabo, Norrliden och Oxhagen har en digital trygghetsvandring genomförts för få tydlighet i vilka insatser som behöver göras framöver för att öka tryggheten i områdena.

Den digitala trygghetsvandringen utfördes i november förra året för att skapa en djupare bild av de områden som i polisens trygghetsundersökning upplevts som än andra.

Vad är det då som invånare i områdena tycker bidrar till en känsla av trygghet? Resultatet visar att de viktigaste faktorerna är att området är välskött och att det finns bra utomhusbelysning.

- Det är bra att vi i denna undersökning får ett kvitto på att arbetet med att hålla rent och snyggt faller väl ut inom ramen för känsla av trygghet. Kalmar har i flera år arbetat med att hålla ordning och reda och att hitta trivsel i det offentliga rummet, säger Anna Flink, välfärdsstrateg.

- Det känns bra att få bekräftat att vi är på rätt väg. Under 2023 kommer vi fortsätta prioritera att skapa vackra och trygga offentliga miljöer genom bland annat klottersanering och renhållning, säger Madeleine André, verksamhetschef på serviceförvaltningen.

Resultatet visar att invånare i Berga, Funkabo, Norrliden och Oxhagen i stor utsträckning känner sig trygga under dagtid. Det är under kvällstid som framför allt unga personer och kvinnor känner sig mindre trygga. Var femte kvinna undviker att gå ut under kvällstid.

- Här behöver vi fortsätta arbetet med att förstå vad som kan göra skillnad. Det är ett arbete vi behöver ha en plan för och till vår hjälp har vi bland annat vår nya strategi om mäns våld mot kvinnor som beslutades om tidigare i veckan, säger Anna.

83 % av de som bor i områdena har inte utsatts för brott. I denna siffra ser vi positivare tendens för äldre, med 91% av pensionärer som inte utsatts för brott. Det är också dem som upplever sig vara minst oroliga och otrygga i sitt område.

I den digitala trygghetvandringen kunde deltagarna peka ut vilka geografiska punkter som man känner otrygghet på, samt berätta varför. Det framkom att man känner otrygghet på platser där människor stör, ödsliga platser, platser med dålig belysning, platser med synlig drogförsäljning och platser där bråk och våld förekommer. Även här visade resultaten skillnader mellan kvinnor och män, genom att kvinnor klickat i fler platser som de känner sig otrygga på än vad män klickat i.

I Berga, Funkabo, Norrliden och Oxhagen upplever man i något större utsträckning att ens livskvalité påverkas negativt av oron för att utsättas av brott, än vad man gör i Sverige i stort. Dock ligger man inte långt ifrån rikssnittet, vilket ändå ses positivt på då de är socioekonomiskt svagare områden.

- Att växa från 50 000 till 70 000 invånare på kort tid och då behöver vi arbeta aktivt för att hålla Kalmar tryggt. Vi behöver arbeta med att öka känslan av trygghet även när invånare är ute på kvällen och möter människor de inte känner. Det gör vi genom att öka vår fysiska närvaro ute i våra olika områden. De offentliga rummen ska aldrig lämnas utan offentlig verksamhetsnärvaro, säger Anna.

Minns du att vi skrev om den digitala trygghetsundersökningen i höstas? Då kanske du också kommer ihåg att en vinnare av deltagarna skulle koras för en iPhone? Håll utkik på vår Instagram story – när vinnaren utsetts är det där du kommer se vem!

Publicerad: 31 mars 2023