Förnyat partnerskap för en starkare och attraktivare kunskapsregion

Kalmar kommun, Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Linnékåren vill möjliggöra för en starkare kunskapsregion och bygga relationer mellan studenter, akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Nu har alla parter signerat en överenskommelse om ett fortsatt strategiskt partnerskap.

Den förnyade överenskommelsen gäller i tre år från och med 1 januari 2023 och är en förlängning av ett avtal som har sitt ursprung från 2017. Partnerskapet ska positionera Växjö och Kalmar som attraktiva universitets- och studentstäder och viktiga tillväxtregioner i Sverige.

- Vi är stolta över att fortsätta samverka med universitetet, kåren och Växjö kommun. Kalmar och Växjö är redan idag attraktiva städer att studera i, men vi kan alltid bli ännu mer attraktiva. Genom samverkan kan vi tillsammans skapa bästa förutsättningarna för en positiv utveckling för båda universitetsstäderna, säger Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande i Kalmar kommun.

Det strategiska partnerskapet och överenskommelsen bidrar till att skapa en strukturerad och kunskapsbaserad grund för det fortsatta samarbetet.

- Vi är två kommuner som vill framåt och utveckla och då är Linnéuniversitet en otroligt viktig del i det arbetet. Genom partnerskapet får vi unika möjligheter att kroka arm och skapa livskraftiga samarbeten som på kort och lång sikt skapar goda förutsättningar för kompetensförsörjningen. Det är lika viktigt att locka människor till att studera och forska här, som det är att få dem att stanna kvar i kommunerna. Vi vill vara en region som är attraktiv att leva, bo och arbeta i under hela livet, säger Annette Andersson, kommundirektör i Kalmar kommun.

För mer information och intervjuer

Annette Andersson, kommundirektör i Kalmar kommun

Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande i Kalmar kommun.

De som signerar överenskommelsen är

  • Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande Växjö kommun
  • Monica Skagne, kommunchef Växjö kommun
  • Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande Kalmar kommun
  • Annette Andersson, kommundirektör Kalmar kommun
  • Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet
  • Therése Iveby Gardell, universitetsdirektör Linnéuniversitetet
  • Ludvig Malmquist, ordförande Linnékåren
  • Elin Gunnarsson, verksamhetsledare Linnékåren
Publicerad: 13 januari 2023