• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Pårydsskolan och Karlslunda Byalag inviger vandringsled med miljöfokus

Pårydsskolan och Karlslunda Byalag inviger vandringsled med miljöfokus

Karlslunda byalag i samverkan med Pårydsskolan, har fått kommunens Miljöpeng till att utveckla en del av byns vandringsled som följer Halltorpsån. Projektet har fokuserat på att lyfta fram vattnets betydelse för Påryds utveckling.

Tillsammans med eleverna har byalaget gjort skyltar utmed vandringsleden längs med Halltorpsån i syfte att öka kunskapen om samspelet mellan människor, vattnet och miljön. Arbetet utgår från läroplanen och har bedrivits inom ämnena slöjd, no, so och svenska.

Syftet har varit att lära elever om miljön och känna aktsamhet och skapa dialog med varandra om vattnets betydelse för Påryd. Skyltarna blir ett permanent inslag i Påryd vilket gör att informationen och kunskapen sprids till bybor och besökare som vandrar leden.

Publicerad: 9 december 2022