Låga grundvattennivåer

Grundvattennivåerna i Kalmar kommun är under det normala eller mycket under det normala. För fastigheter med enskilt vatten kan det innebära en risk att brunnar torkar.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2022
Publicerad: 7 oktober 2022