• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Kalmar ökar 11 placeringar i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet

Kalmar ökar 11 placeringar i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet

Nu är rankingen av företagsklimatet gjord för i år och Kalmar kommun hamnar på plats 126 vilket är en förbättring med 11 placeringar från föregående år.

- Vi är glada över att vi har klättrat sedan förra året, även om vi hoppades på ett bättre resultat än 126:e plats i rankingen. Vi ska nu analysera resultatet och se vilka områden som vi behöver satsa ännu mer på. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra kommunikationen ut mot företagarna och är lyhörda för deras behov, säger Thomas Davidsson, näringslivschef Kalmar kommun.

Det som syns tydligt i enkätsvaren är att service och bemötande samt dialogen med företagen har fått ett ordentligt uppsving sedan förra året. Däremot har mobilnät och bredband tappat 20 placeringar från föregående år och även frågan kring konkurrens från kommunens verksamheter har gått ned i betyg.

- Det är väldigt roligt att vi klättrar och närmar oss vårt delmål om Topp 100 i Svenskt näringslivs ranking. Vi fortsätter dagligen med arbetet att utveckla vårt företagsklimat, ett arbete som sker brett inom alla olika verksamheter. Ett exempel på detta arbete är inköp av över 100 hektar mark som nu planläggs för att kunna möta behovet av omlokaliseringar och nya etableringar, säger Johan Person (S), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar kommun.

Kalmar kommun trea i länet

Årligen får slumpmässigt utvalda företag, utifrån vissa kriterier, svara på en enkät som, tillsammans med statistik från SCB och UC, ligger till grund för rankingen av företagsklimatet i landet. I Kalmar kommun hade cirka 400 företag av 6 500 möjlighet att svara på enkäten. Vi hade en svarsfrekvens på 50 procent i år och vi ligger nu på en tredje plats i Kalmar län, vilket är en klättring med en placering. I övriga Kalmar län har sju kommuner stigit i ranking och fem kommuner har tappat.

Kort fakta om rankingen

Rankingen består av 17 faktorer – 12 som härrör från enkäten och fem som bygger från statistik från SCB och UC. Totalt utgör enkätsvaren två tredjedelar av den totala rankingen, och statistikfaktorerna en tredjedel. De olika faktorerna väger olika tungt, från en tredjedel till en 72:a del av den totala rankingen.

Senast uppdaterad: 2 januari 2023
Publicerad: 28 september 2022