Uppmärksamhetsvecka - Pride

regnbåge

Den 19–25 september sätter vi tillsammans i Kalmar län fokus på HBTQI-personers rättigheter och levnadsvillkor samt samhällets normer och strukturer. Här visar vi vilka aktiviteter som anordnas av Kalmar kommun.

Aktiviteter av Kalmar kommun

Måndag 19 september

Den extra belastning som personer i minoritetsgrupper ofta utsätts för kallas minoritetsstress. Stressen består både av sådant man utsätts för av andra, som våld, hot kränkningar och diskriminering, men också av sådant som finns inom individen själv, som rädsla för att komma ut. Ofta är de kränkningar man utsätts för subtila, i form av oförstående frågor, blickar eller miner. Detta brukar kallas mikroaggressioner.

Forskning har visat att minoritetsstress och mikroaggressioner ökar psykisk ohälsa hos hbtqi-personer. Arbetsplatsen är en av många arenor där hbtqi-personer upplever minoritetsstress. Samtidigt är en god arbetsmiljö ett viktigt skydd mot psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att arbeta för en inkluderande arbetsmiljö.

Föreläsningen handlar om vanliga minoritetsstresserfarenheter på jobbet, och vad vi kan göra för att förebygga dem. Anna Malmquist som föreläser är leg. psykolog och docent i psykologi vid Linköpings universitet. Hennes forskning handlar bland annat om hbtqi-personers erfarenheter av minoritetsstress och mikroaggressioner.

Målgrupp: HR-anställda, chefer, förtroendevalda, tjänstepersoner med ansvar för frågorna, pedagoger, elevhälsan.

Tid: 19 september klockan 14.15–15.00

Plats: Digitalt

Anmälan: Anmäl dig via e-post till cecilia.wrobel@kalmar.se

Tisdag 20 september

Kristofer Folkhammar är författare och samhällskritiker, uppvuxen i Blomstermåla. Han romandebuterade med Isak och Billy 2011 och har sedan dess skrivit ytterligare två romaner tillsammans med diktsamlingar och noveller. Fokus i hans författarskap är hbtqi+, normkritik, relationer, och destruktiva normer kring kön. Senaste romanen, den hyllade Är det barnen, baby utkom 2021. Tidigare i år utkom även filmatiseringen av hans bok Magisterlekarna. Ingen föranmälan krävs. Begränsat antal platser.

Målgrupp: Riktar sig till en vuxen publik

Tid: 20 september klockan 18.00-19.00

Plats: Kalmar stadsbibliotek, Huvudbiblioteket

Anmälan: Ingen föranmälan krävs men det är begränsat antal platser.

Mer information: Kalmar biblioteks evenemangskalender Länk till annan webbplats.

Kontakt: linda.magnusson@kalmar.se

Onsdag 21 september

Föreläsning med Andrea Eriksson och Sara Andersson som ger en överblick över vad internationell forskning pekar på är frisk- och riskfaktorer i hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Föreläsningen kommer också presentera resultat från en svensk studie om transpersoners arbetsmiljöupplevelser. Syftet med föreläsningen är att inspirera till reflektion kring hur en inkluderande arbetsplats kan utvecklas.

Andrea Eriksson är docent och universitetslektor vid avdelningen för ergonomi på KTH. Hennes forskning handlar om utveckling av hållbart och hälsofrämjande ledarskap och hur arbetsmiljö påverkar medarbetares hälsa och engagemang. Sara Andersson är postdoktor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs universitet. Hennes forskning fokuserar på sociologiska och genusvetenskapliga perspektiv på människors vardagliga liv.

Målgrupp: HR-anställda, chefer, förtroendevalda, tjänstepersoner med ansvar för frågorna.

Tid: 21 september klockan 13.00–14.00

Plats: Digitalt

Anmälan: Anmäl dig via e-post till cecilia.wrobel@kalmar.se

Senast uppdaterad: 14 december 2022
Publicerad: 13 september 2022