Kommunen höjer sin kompetens inom välfärdsbrott

Brott inom välfärden kostar samhället stora summor. Kalmar kommun drabbas som alla andra av att privatpersoner, föreningar och företag utnyttjar kommunala medel för egen vinning.

Ett förebyggande och aktivt arbete behöver ske och därför anställer kommunen nu en strateg som ska jobba hållbart med välfärdsbrott.

Arbetslivskriminalitet är ett exempel där kommunen nu stärker sin kompetens, problematiken med insocialisering av barn och unga i kriminalitet ett annat exempel.

- Med denna kompetenshöjning ser vi till att kommunens skattepengar används på rätt sätt, men värnar även demokratin genom att öka tillit och förtroendet för oss som en del av samhället, säger kommundirektör Annette Andersson.

Kommunens nya välfärdstrateg heter Anna Flink och börjar jobba i början av december. Anna Flink är i dag säkerhetschef vid Södertälje kommunkoncern och där har hennes arbete med att minska överutnyttjande av välfärdsmedel och långt utvecklad samverkan mellan kommun och andra myndigheter som Polisen, givit god effekt.

- Jag har alltid jobbat övergripande med organisationer i sin helhet och med alla de delar som ingår i välfärdsbrott. Min erfarenhet är bred och innehåller både operativa metoder och strategisk styrning, säger Anna Flink.

- Det ska bli jättekul att jobba i Kalmar, där jag dessutom har mina rötter. Jag tror att vi som kommun har potential att åstadkomma många bra saker, som både gynnar kommuninvånare och medarbetare på ett gott sätt. Välfärdsbrott bekämpas inte i första hand med kontroller, utan handlar mer om organisationskultur, ledarskap, styrning och ledning.

Publicerad: 5 september 2022