Kommunen skickar framställan om nytt regemente

Fredagen den 12 augusti sände kommunen en framställan till regeringen, Försvarsberedningen och Försvarsmakten om ett nytt luftvärnsregemente i Kalmar.

Publicerad: 12 augusti 2022