Fortsatt satsning på bredband till landsbygden

Nu får fler på landsbygden tillgång till bredband när ytterligare 4,6 mils kanalisation bli verklighet. Våra kommuninvånare som bor på landet får möjlighet att beställa fiber till en rimlig kostnad.

Kalmar kommun har sedan 2017 satsat 60 miljoner kronor för att göra en snabb uppkoppling via fiber möjlig på landsbygden. Det handlar om områden där det inte bedöms möjligt att bygga ut på kommersiella grunder. Totalt har 21,7 mil kanalisation byggts och 2 080 hushåll har valt att ansluta sig.

Kalmar kommun ansökte under 2021 om bredbandsstöd och har blivit beviljade 14,4 miljoner kronor för att bygga fram fiber till ytterligare 365 byggnader på landsbygden.

- Det känns riktigt bra att vi nu kan gå vidare med ytterligare fiberutbyggnad i Kalmar kommun. Just fiberutbyggnaden tillsammans med vår satsning på bygdepeng under flera år, är en av orsakerna till att vi blivit Årets landsbygdskommun två gånger, säger kommunalråd Erik Ciardi (C).

Projektet som sker i samverkan med Telia och PEAB, omfattar byggnation av ytterligare 4,6 mils kanalisation och pågår 2022–2023.

- Vårt arbete med fiberutbyggnad i hela kommunen har varit systematiskt under flera år. Vi ligger väldigt bra till i nationella jämförelser och i topp bland de kommuner som har landsbygd, säger Johan Persson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad: 13 maj 2022