”Ett Kalmar för alla”

Nu öppnas möjligheten för civilsamhällets aktörer i Kalmar att söka stöd för insatser som ökar inkludering, motverkar orättvisor och minskar utanförskap

Kalmar kommun avsätter medel för att civilsamhällets aktörer ska kunna vara med och bidra till att vi tillsammans ökar inkludering, motverkar orättvisor och minskar utanförskapet i Kalmar. Satsningen är en del av det lokala arbetet med Agenda 2030, social hållbarhet och att skapa ett tryggt Kalmar för alla. Totalt satsas 3 miljoner per år under 2022 – 2024.

Ekonomiskt stöd kan sökas av civilsamhällets aktörer som i samverkan med kommunala verksamheter vill genomföra insatser som bidrar till att motverka orättvisor, stärka egenmakten hos grupper med lågt inflytande och att verka för jämlika livsvillkor i ett Kalmar för alla. Det kan till exempel handla om åtgärder inom något eller några av dessa områden som identifierats som de största utmaningarna för Kalmar inom social hållbarhet:

  • Minskad socioekonomisk segregation
  • Jämställd och jämlik hälsa och folkhälsa
  • Jämställda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga
  • En trygg, tillgänglig och socialt sammanhållen kommun
  • Mötesplatser
Publicerad: 25 mars 2022