Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Kalmar kommun arrangerar två workshops om universell utformning och jämlikhet

Kalmar kommun arrangerar två workshops om universell utformning och jämlikhet

Hur skapar vi förutsättningar för att alla ska kunna delta i och bidra till samhället? Hur kan jämlikhet komma till uttryck i fysisk miljö och kan vi få flera olika jämlikhetsperspektiv i våra projekt att samverka?

Det är några av de frågor som kommer att undersökas under workshoparna den 4 mars och 8 april.

På fredag arrangeras den första av två workshoptillfällen som Kalmar kommun arrangerar tillsammans med forskarna Per-Olof Hedvall och Emil Erdtman från Lunds universitet. Workshopen hålls i Kalmarsalen under fredagseftermiddagen. Deltagarna kommer att få arbeta brett med frågor om jämlikhet för att analysera hur makt och normer uttrycks i fysisk miljö och för att identifiera lösningar som främjar delaktighet och inkludering för alla. Detta för att verka för en hållbar stadsutveckling och ett Kalmar för alla.

Universell utformning

Universell utformning i allt nytt som skapas är ett åtagande för stat, region och kommun i och med Sveriges ratificerande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kalmar kommuns har antagit strategin ”Tillträde till samhället - Strategi och stöd för arbetet med delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2020 – 2030” som klargör att principen om universell utformning ska vara vägledande i allt arbete.

Samhället ska utformas så att det fungerar för alla i största möjliga utsträckning, utan behov av anpassning eller specialutformning. Det är en förutsättning för att människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Hållbar utveckling enligt Agenda 2030

Arbetet med jämlika fysiska miljöer går även i linje med målen i Agenda 2030, som är vägledande för allt arbete i Kalmar kommun. För att främja en hållbar utveckling och framtid där alla kan vara delaktiga och där ingen lämnas utanför behöver samhället utformas med en medvetenhet om den mångfald som finns i

Publicerad: 3 mars 2022