Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Invånarna ger skötseln av den offentliga miljön toppbetyg!

Medborgarundersökningen 2021 visar på många fina siffror för Kalmar kommun. Inte minst inom kategorin ”underhåll av den offentliga miljön” når vi toppnoteringar.

Publicerad: 4 februari 2022