Invånarna ger skötseln av den offentliga miljön toppbetyg!

Medborgarundersökningen 2021 visar på många fina siffror för Kalmar kommun. Inte minst inom kategorin ”underhåll av den offentliga miljön” når vi toppnoteringar.

Publicerad: 4 februari 2022