Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Invånarna ger skötseln av den offentliga miljön toppbetyg!

Medborgarundersökningen 2021 visar på många fina siffror för Kalmar kommun. Inte minst inom kategorin ”underhåll av den offentliga miljön” når vi toppnoteringar.

Publicerad: 4 februari 2022