Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Avtal klart mellan Kalmar Kommunbolag och Samhällsbyggnadsbolaget

Ett avtal har undertecknats mellan Kalmar Kommunbolag AB och Samhällsbolaget i Norden AB.

Publicerad: 3 februari 2022