Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Avtal klart mellan Kalmar Kommunbolag och Samhällsbyggnadsbolaget

Ett avtal har undertecknats mellan Kalmar Kommunbolag AB och Samhällsbolaget i Norden AB.

Publicerad: 3 februari 2022