Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Avtal klart mellan Kalmar Kommunbolag och Samhällsbyggnadsbolaget

Ett avtal har undertecknats mellan Kalmar Kommunbolag AB och Samhällsbolaget i Norden AB.

Publicerad: 3 februari 2022