Avtal klart mellan Kalmar Kommunbolag och Samhällsbyggnadsbolaget

Ett avtal har undertecknats mellan Kalmar Kommunbolag AB och Samhällsbolaget i Norden AB.

Publicerad: 3 februari 2022