Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Avrådan från besök på Möregården

För att minimera risken för ytterligare smittspridning och som en viktig skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd införs en avrådan från besök fram till och med 25 januari.

En omsorgstagare vid vård- och omsorgsboendet Möregården har bekräftad smitta av covid-19.

För att minimera risken för ytterligare smittspridning och som en viktig skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd införs en avrådan från besök fram till och med 25 januari.

Även träffpunkten som ligger i samma byggnad kommer att hållas stängd för besökare fram till samma datum.

– Vi förstår att avrådan från besök och stängning av träffpunkten blir en begränsning för både omsorgstagare på vård- och omsorgsboendet och deras närstående samt för besökare till träffpunkten, säger Lena Thor, förvaltningschef.

Publicerad: 19 januari 2022