Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Samverkansavtal inom rättsvetenskap är nu klart

Under fredagen den 17 december signerades avtalet i det nya samarbetet mellan Linnéuniversitetet och Kalmar kommun gällande att under en tioårsperiod bygga upp forskning och utbildning inom rättsvetenskap.

- Målet med vår satsning är att vi på Linnéuniversitetet ska ha etablerat en utbildnings- och forskningsmiljö inom juridik och rättsvetenskap till 2032 i Kalmar. Arbetet kommer ske successivt och vi kommer starta arbetet direkt efter årsskiftet, säger Peter Aronsson, rektor på Linnéuniversitetet.

Rättsvetenskap ska bli ett starkt utbildnings- och forskningsfält vid universitetet och stödja Linnéregionens tillväxtpotential. Satsningen omfattar minst 300 miljoner kronor på 10 år där Linnéuniversitetet går in med 200 miljoner och Kalmar kommun bidrar med 100 miljoner.

- Vi har skrivit det här samverkansavtalet för att kunna göra en kraftfull satsning på att utveckla ett nytt akademiskt fält med bas i Kalmar. Det kommer förstärka kompetensförsörjningen för både privata och offentliga arbetsgivare och dessutom öka attraktiviteten för Linnéuniversitetet i Kalmar, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar kommun.

Publicerad: 20 december 2021