Vinnare i KalmarKampen 2021

Projektet Hållbara Resval har korat vinnarna i KalmarKampen 2021, som tävlat i appen BetterPoints. Vinnarna koras i fem olika storlekskategorier: mindre, små, mellanstora, stora och mycket stora organisationer.

Vinnarna 2021 är:

  • Serviceförvaltningen - Kostexperterna
  • Socialförvaltningen – Administrativa enheten
  • Samhällsbyggnadskontoret – Stadsarkitektverksamheten
  • WSP
  • Kalmar Länssjukhus

Hållbara resval är ett samverkansprojekt mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet. Syftet är att främja hållbart resande till och från Kalmar stadskärna.

Genom kommunikation och prova-på-aktiviteter arbetar projektet med att skapa beteende och attitydförändringar för att främja hållbara resvanor. Målsättningen är att öka andelen resor med cykel, gång och kollektivtrafik till och från Kalmar stadskärna.

Publicerad: 9 november 2021