Vi uppmärksammar Transgender Awareness Week

Transgender Awareness Week

Transgender Awareness Week är en vecka då vi uppmärksammar transpersoners livsvillkor och situation i samhället. Transpersoner blir i större utsträckning än övriga befolkningen utsatta för kränkningar, trakasserier, våld och hot om våld.

Senast uppdaterad: 8 november 2021
Publicerad: 4 november 2021