Bli sms-livräddare i Kalmar län

Telefon med app som kontaktar sjukvård medan livräddning pågår i bakgrunden

Nu lanseras sms-livräddartjänsten i Kalmar län, ett system som larmar frivilliga livräddare till platser för ett misstänkt hjärtstopp.

Publicerad: 29 september 2021