Kalmar kommun i topp i Agenda 2030-rankning

Bäst i kategorin Småstads- och landsbygdskommuner och totalt en delad sjundeplats bland alla Sveriges kommuner.

Bäst i kategorin "Småstads- och landsbygdskommuner" och totalt en delad sjundeplats bland alla Sveriges kommuner. Så placerar sig Kalmar kommun i senaste Agenda 2030-rankningen i tidningen Dagens Samhälle.

Rankingen är gjord efter de nyckeltal som Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal kommuner och regioner. Nyckeltalen är indelade efter de 17 globala mål som fastslogs av FN:s medlemsländer 2015.

- Kalmar kommuns fortsatta topplacering är mycket positiv, särskilt med det fokus vi har på att lämna över en hållbar kommun till kommande generationer, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (s).

Syftet med Öppna jämförelser Agenda 2030 är att främja jämförelser och analyser av nuläget i omställningen till en hållbar framtid samt öka lärandet och inspirera kommuner och regioner att ännu mer kraftfullt arbeta med Agenda 2030.

Publicerad: 23 september 2021