Kalmar kommun rankas högt av Klimatkommunerna


Kalmar kommun är nu officiellt medlem i föreningen Klimatkommunerna. För medlemskap krävs att kommunen klarar Klimatkommunernas gedigna utvärderingstest.

Kalmar kommun fick 54 av 67 möjliga poäng, ett utfall på 81 %, med starkast poäng för Mål, Åtgärder och Uppföljning samt Organisation och förankring. Kalmar kommun var även starka inom områden som Transporter och Energi. Mest förbättringspotential fanns inom områdena Kommunikation och samarbete samt Upphandling.

"Vi är väldigt glada över att välkomna Kalmar kommun som medlem i Klimatkommunerna. Vi är imponerade över deras klimatarbete och är säkra på att de kommer inspirera andra kommuner" säger Erika Frimanson på Klimatkommunerna.

Vatten- och miljönämndens ordförande Anna Thore (s) är nöjd med medlemskapet i Klimatkommunerna och med den utvärdering som Kalmar kommun fått:

"Klimatkommunernas utvärdering visar tydligt att Kalmar kommun har ett seriöst klimatarbete med en tydlig politisk vilja och bygger på många års arbete med till exempel biogas, energieffektivisering och Kalmar cykelstad. Också bra att få svart på vitt vad vi behöver satsa på framåt. Hållbar upphandling är något som kommunen kommer att lägga fokus på kommande år."

Klimatkommunernas kansli gör bedömningen att Kalmar kommun har god kompetens och bedriver ett progressivt klimatarbete. Kalmar kommun har ett ordentligt organiserat klimatarbete med tydliga mål, samverkan med regionen och deltagande i internationella projekt vilka tillsammans garanterar ett långsiktigt arbete. Kommunen får högst möjliga poäng när det kommer till både mål, åtgärder och uppföljning samt organisation och förankring. Vi är extra imponerade över den höga utsläppsminskningen på 54 % per invånare sedan 1990. Kalmar kommun kan därmed vara ett föredöme för andra kommuner och bidra aktivt till föreningens arbete. Vi välkomnar kommunen som medlem av föreningen!

Bakgrund

Klimatkommunerna

Klimatkommunerna är en förening, som startade 2003, för kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Föreningen har ett 40- tal medlemskommuner. Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel.

Klimatkommunerna driver även utvecklingsprojekt inom klimatområdet och tar fram gemensamma guider inom områden så som hur man jobbar mot netto noll, hur man jobbar med hållbara finanser samt innovativa lösningar för att minska matsvinnet. Klimatkommunerna är även Sveriges stödstruktur för Borgmästaravtalet.

Klimatkommunernas utvärdering

Parametrar som bedöms i Klimatkommunernas utvärdering:

  • Mål, åtgärder och uppföljning
  • Organisation och förankring
  • Transporter
  • Energi
  • Samhällsplanering
  • Upphandling
  • Kommunikation och samarbete.
Senast uppdaterad: 23 september 2021
Publicerad: 20 september 2021