Skärpta regionala rekommendationer

Träffa inga andra än dem du bor med, utöver det som är nödvändigt i skolan eller på arbetsplatsen.

Från måndagen 26 april skärps ytterligare de regionala rekommendationer i Kalmar län. Bakgrunden till smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelins beslut är den höga smittspridningen av covid-19 och den stora belastningen på sjukvården.

- Läget är mycket allvarligt. Alla måste ta ett stort personligt ansvar och avstå ännu mer från att träffa andra människor. Jag vet att det är jobbigt och att många är trötta på att leva på det här sättet, men det är absolut nödvändigt att vi de närmaste veckorna skärper oss ytterligare. Vi behöver alla pausa även det där sista lilla, det vi hittills ansett oss ha svårast att ge upp.

Den brittiska mutationen av viruset dominerar i länet och smittspårningsarbetet visar framför allt att smittan sprids mycket snabbare än tidigare.

- Vi ser att smittan sprids där vuxna tränar tillsammans inomhus, vid samåkning till jobbet och i sociala sammanhang som middagar – även om man ses i mindre sällskap och tycker att man håller avstånd, även ibland utomhus. Därför ska du inte träffa några andra än dem du bor med. Du som lever ensam kan umgås med en eller ett par person som du står nära, om ni inte har ett stort umgänge i övrigt, säger Lisa Labbé Sandelin.

Smittskyddsläkaren i Kalmar län rekommenderar att:

  • alla begränsar sina sociala kontakter och inte träffar andra än dem de bor med utöver det som är nödvändigt i skolan eller på arbetsplatsen,
  • inte anordna eller delta i arrangemang eller aktiviteter där människor samlas, till exempel middagar och fester, publik vid idrottsevenemang och firande av högtider,
  • den som arbetar i en verksamhet där utbrott av covid-19 förekommer undviker vistelse i samhället så mycket som möjligt under den tid utbrottet pågår,
  • vuxna inte tränar tillsammans med andra inomhus.

Utöver det personliga ansvaret rekommenderar smittskyddsläkaren att träningsanläggningar ytterligare begränsar möjligheterna för vuxna att samlas inomhus, utöver vad pandemilagen kräver.

Kommunerna rekommenderas att hålla icke-nödvändig verksamhet som allmänheten har tillträde till stängd, med undantag för idrotts-, fritid- och kulturverksamhet för barn.

Sedan tidigare finns rekommendationer för skolor, som förlängs till den 16 maj, samt rekommendationen att alltid använda munskydd i kollektivtrafiken eller på arbetsplatser där smitta bekräftats och avstånd inte kan hållas

För vaccinerade rekommenderar Folkhälsomyndigheten vissa lättnader i förhållningsregler och restriktioner. Avsikten med det är framför allt att personer över 70 år som varit isolerade under lång tid ska kunna röra sig friare i samhället, till exempel besöka butiker och träffa nära familjemedlemmar. Smittskyddsläkaren rekommenderar dock med hänsyn till det allvarliga smittläget i Kalmar län alla vaccinerade att i övrigt följa de allmänna och de regionala rekommendationerna.

De regionala rekommendationerna omfattar alla som bor eller vistas i Kalmar län och gäller till den 16 maj.

Publicerad: 26 april 2021