I Kalmar får skattebetalarna "mycket pang" för sina skattepengar

En mätning av landets kommuner visar att Kalmar kommun får höga värden när kvalitet, resurser och skattesats vägs samman. Bland framgångsfaktorerna finns kommunens långsiktighet, ordning och reda samt vi-känsla och samverkan.

Publicerad: 26 april 2021