Driftstörning på trygghetslarm över

Själva driftstörningen på kommunens trygghetslarm var över runt midnatt. Från fredag kväll började larmen ett efter ett att återfå kontakten med larmcentralen.

Nu återstår ett fåtal larm, som fortfarande behöver provlarmas. Det är en försiktighetsåtgärd för att säkerställa att felet är helt avhjälpt.

- Vi har upptäckt ett följdproblem vid provlarmningarna. Ungefär en tredjedel av larmen saknar talförbindelse vid larm. Det innebär alltså att larmoperatören inte kan prata med den larmande omsorgstagaren och får därmed ingen information om vilken hjälp som behövs, säger Daniel Svensson Westlund, driftledare på Trygghets- och larmcentralen.

Hemtjänsten kommer att åka på alla larm där talförbindelsen inte funkar. Felet med talförbindelsen är förmodligen en rest av den tidigare driftstörningen och är felanmält.

Orsaken till driftstörningen låg hos en av kommunens externa leverantörer.

Publicerad: 24 april 2021