Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Förlängda stöd för näringslivet

Kommunfullmäktige beslutade idag den 29 mars om följande ändringar av taxor och avgifter för att ge fortsatt stöd åt Kalmars lokala näringsliv med anledning av pandemin.

Senast uppdaterad: 9 april 2021
Publicerad: 29 mars 2021