Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Förlängda stöd för näringslivet

Kommunfullmäktige beslutade idag den 29 mars om följande ändringar av taxor och avgifter för att ge fortsatt stöd åt Kalmars lokala näringsliv med anledning av pandemin.

Senast uppdaterad: 26 juli 2021
Publicerad: 29 mars 2021