Kalmarhem avstår föreslagen byggrätt i Oxhagen

Kalmar kommun och Kalmarhem vill skapa bättre förutsättningar för stadsdelen Oxhagens utveckling.

Det är bakgrunden till att Kalmarhem inte kommer att nyttja den byggrätt som finns i detaljplanen. Kalmar kommun och Kalmarhem väljer dessutom att lyssna på de åsikter som finns om byggrätten och om Oxhagen.

En konsekvens av förslaget till beslut är att det exploateringsavtal som finns för området delvis förändras och att kommunen, i stället för Kalmarhem, tar kostnader till ett värde av 12–15 miljoner kronor, kostnader som var tänkta att finansieras genom exploateringen på egen mark.

Överenskommelsen skapar bättre förutsättningar för att utveckla stadsdelens attraktivitet, till exempel se över möjligheten att skapa en multiarena.

Den detaljplan som finns för stadsdelen ger möjlighet till byggandet av bostadsrätter, stadsradhus, ny stadsgata, utvecklade grönområden samt en ny och större förskola. Planer finns för ytterligare insatser för att göra ett bra område bättre.

- Genom beslutet vill vi skapa de bästa förutsättningarna för en positiv och hållbar utveckling av Oxhagen, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Dialog med invånare i Oxhagen

De som bor i stadsdelen ska involveras.

- Vi kommer att genomföra kommande satsningar i Oxhagen i nära dialog med de som bor där, på samma sätt som vi i dag gör i andra stadsdelar, säger Roger Holmberg (S), ordförande i Kalmarhem AB.

Överenskommelsen och detaljplan för stadsdelen beslutas av kommunfullmäktige den 29 mars.

Publicerad: 22 mars 2021