Miljöbokslutet 2020

Miljöbokslut 2020

Nu finns miljöbokslutet att läsa på vår webb.

I miljöbokslutet för 2020 läggs stort fokus på vårt vatten. Vi ska ha rent vatten så det räcker till alla och god vattentatus i vår sjöar och vattendrag.

Några punkter från årets miljöbokslut

Vi har gjort flera olika insatser för vårt vatten

  • Ljungbyån: sex nya lekområden och fyra nya strömmar under året. Provfiske visade att öringynglen femdubblats de senaste två åren. Även fiskarterna Nejonöga och Vimma ökade.
  • Halltorpsån: Stockar har lagts i för att ge näring till insekter som i sin tur är föda åt fisk. Fördubbling av öringen på två år.
  • Hagbyån: tredubbling av öringen på två år.
  • Första mätresultaten från våra mätningar av näringsämnen och farliga ämnen i våra vattendrag. Ju mer vi vet, desto bättre åtgärder kan vi göra.
  • Börjat bygga kommunens största våtmark sedan Kalmar dämme i Törnerum.
Senast uppdaterad: 18 mars 2021
Publicerad: 15 mars 2021