Linnéstipendiet går till forskning om minskning av fiskpopulationer

Linnéstipendiet delas i år ut till Emil Fridolfsson för hans forskning om sambandet mellan tiamin och minskning av fiskpopulationer.

- Biologisk mångfald är verkligen en förutsättning för vårt liv på jorden. En hälsosam fiskpopulation är betydelsefull för vår ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet, säger Magnus P Wåhlin (MP), ordförande i Växjö kommuns hållbarhetsutskott.

Emil Fridolfsson får Linnéstipendiet för sin forskning om tiamin och minskning av fiskpopulationer. Forskningen görs bland annat genom att kvantifiera nivåerna av nedbrytningsenzymet tiaminas och koppla det till sammansättningen av tarmfloran hos dessa fiskarter.

- Resultatet av Emils forskning kan ge viktig kunskap för oss i Kalmar om Östersjöns fiskhälsa och på så vis kan vi jobba vidare för framtida åtgärder och insatser, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar kommun.

- Genom att kvantifiera nivåerna av det livsviktiga vitaminet tiamin i vanliga fiskarter och varför fiskpopulationen minskar sätter Emil Fridolfssons forskning fingret på en viktig fråga för Östersjön och insjöarnas ekosystem, avslutar Peter Aronsson, rektor för Linnéuniversitetet.

Ur juryns motivering:

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Därför behövs mer forskning kring våra ekosystem och Emil Fridolfsson aktualiserar en aktuell fråga för Östersjöns och insjöarnas ekosystem.

I vår region har vi unika, anrika och viktiga lax- och havsöringsfisken i Mörrumsån och Emån och till dessa platser kommer turister från hela världen. En hälsosam fiskpopulation är betydelsefull för samtliga delar av hållbar utveckling.

Resultatet kommer att ge viktig kunskap som kan komplettera helhetsbilden och täppa till kunskapsluckor kring Östersjöns fiskhälsa för framtida åtgärder och insatser till branscher och myndigheter. Kunskap sätts i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Det fysiska priset bestående av en glaspjäs och en plakett delas ut till vinnaren under nästa akademiska högtid som sker i januari 2022. Forskningsstipendiet betalas ut under 2021.

Juryn bestod av

  • Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande, Kalmar kommun
  • Magnus P Wåhlin, ordförande hållabrhetsutskottet, Växjö kommun
  • Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet
  • Jane Wågsäter, Länsförsäkringar
  • Kristina Altner, enhetschef hållbarhet Södra

Om Linnéstipendiet

Kalmar kommun och Växjö kommun delar sedan 2011 årligen ut ett forskningsstipendium på 500 000 kronor som syftar till att stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar ekologisk utveckling. Stipendiet är avsett för tillämpad forskning som bidrar till minskad miljöpåverkan i samhället.

Juryns arbete har föregåtts av en beredning med externa och interna sakkunniga. Dessa ämnessakkunniga professorers utlåtande är rådgivande i processen.

Senast uppdaterad: 26 juli 2021
Publicerad: 14 januari 2021